Vingaards Officin

AKTUELT

DM i Maskinsætning 2017

Torsdag den 20. april 2017 blev der for tredje gang afholdt DM i Maskinsætning.

Museet var fyldt med glade og muntre mennesker, og 16 maskinsættere fra det ganske land deltog i dysten – et helt igennem vellykket og fornøjeligt arrangement.

Tak til deltagerne, til supporterne og alle de praktisk engagerede.

De tre medaljetagere var:

1. Egon Julian Christensen, Viborg
2. Erling Struve, Odense
3. Bent S. Petersen, Viborg– – –

Skoleklasser: Temadag/workshop

Bogtrykmuseet tilbyder skoleklasser/-grupper
mulighed for at arbejde med den klassiske bogtrykteknik:

Ord og tekst – linoleumssnit m.m.

Kontakt Sven Plougheld og hør nærmere om mulighederne:
Telefon  53 89 12 09
E-mail:  ploug1209@gmail.com

– – –

Museets seneste årsudgivelse (2016)

»Provst Ursin, Maren vaskekone og den triste toldbetjent«

indeholder 18 fortællinger fra Sankt Mogens Gade i Viborg i året 1850, skrevet af historikeren og tidligere museumsleder Henning Ringgaard Lauridsen.

Bogen kan købes hos Bogtrykmuseet, Lundvej 8, åbent tir–tor kl. 10–12 og 12.30–14.30,
hos Kjærs Boghandel, Brunshaab Gl. Papfabrik og Visit Viborg.

Bogen er gratis for museets medlemmer.

Læs anmeldelse af bogen her:
 

 
Mange af Bogtrykmuseets medlemmer fik deres eksemplar af bogen udleveret i forbindelse med præsentationen den 11. november 2016, og omkring 40 af de besøgende tegnede sig som nye medlemmer i museet.  


 


 

Om bogen:
 »I to små kamre mellem kostald og lade hos avlsbruger Thomas Nørgaard i Sankt Mogens Gade 45 boede i 1850 den fraskilte kvinde Maren Hansdatter sammen med sine tvillingedøtre Nielsine og Amalie på otte år. Maren ‘levede af sine hænders gerning’, og folk så hende ofte stå med bare arme og vådt forklæde på vaskepladsen ved søen sammen med et par andre forslidte vaskekoner. Sidst på dagen tog de sig til lænden med et par hævede runkne hænder og forsøgte at rette ryggen efter de mange timer med at vaske og skylle fine folks klæde og linned.«

Maren Hansdatter er en af de mange menneskeskæbner, som dukker frem i Provst Ursin, Maren vaskekone og den triste toldbetjent. Bogens udgangspunkt er de 567 mennesker, der i 1850 levede i Sankt Mogens Gade i Viborg. Beboerne havde meget forskelligartede vilkår at udfolde sig under. Nogle levede et liv i relativ velstand, mens andre fristede en hverdag tæt på sultegrænsen. Uligheden rummede også mange andre brudflader. Uligheden var der mellem mand og kvinde, mellem ‘de dannede’ og det jævne folk, mellem herskab og tjenestefolk, mellem ‘ægtefødte’ og ‘uægte børn’.

I bogen følger vi årets gang med dens mærkedage som små tidsglimt. Hverdagens sorger og glæder fyldte naturligvis mest i beboernes bevidsthed, men den ydre verden påvirkede dem også. Et nyt Danmark var på nippet til at folde sig ud. Landet fik en demokratisk grundlov og stod midt i treårskrigen. Folkestemningen skabte en ny national identitet, som viste sig svær at håndtere. Håndværkerlaugene kom under pres fra en spirende industrialisering, og mere end det. Dette samspil mellem hverdagen og en større verden inddrager forfatteren løbende som et forklarende element i bogen.

Viborg Miniby
Sankt Mogens Gade og året 1850 er også udgangspunkt for de huse, som Viborg Miniby bygger i forholdet 1:10. Se nogle af husene og læs om projektet bagerst i bogen.
I 2017 begynder udflytningen af Viborg Miniby til Lundvej 8, samme adresse som Vingaards Officin, Bogtrykmuseet Viborg. Her bliver der indrettet værksteder, og der er plads til og mulighed for at skabe de rette omgivelser for minihusene.
 


 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


Så kører museets Monotype Supercaster!

Maj 2016: Efter mange timers koncentreret teknisk indsats, manual-læsning, spekulationer og fjernelse af skidt og Tectyl (!) kører maskinen igen efter 35 års stilstand – nu støbes der enkeltbogstaver i store grader (nedstikningsskrifter):  Se filmklip her 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vingaards Officin er flyttet i nye lokaler

– og første del af udflytningen fra de tidligere lokaler er gennemført; museet arbejder, som man kunne opleve det på bogtrykkerierne i midten af 1900-tallet.

 Fremover venter mange opgaver, før hele museet er fuldt indrettet.
De nye lokaliteter giver bogtrykmuseet mulighed for at øge aktivitetsniveauet, som ud over det allerede eksisterende arbejdende museum også kommer til at omfatte et egentligt museumsafsnit med både ældre og meget gamle genstande og maskiner fra officinets magasiner.

Der indrettes en reparations- og restaureringsafdeling, et bogbinderi, og

der bliver undervisning i de grafiske fag, for at sikre et »levende« grafisk museum for eftertiden.

I et pædagogisk værksted vil børn og unge få mulighed for at se, høre om og selv prøve de gamle teknikker, ligesom der bliver

en afdeling for kunstneriske aktiviteter med tryk og grafik – litografi, radering, dybtryk m.m. med mulighed for at arrangere udstillinger.

Museets store bogsamling bliver nu til et bibliotek,

og der skal ske en historisk og faglig dokumentation, hvor der på skrift, i lyd og på film skal bevares viden og erfaring om og med bogtrykkunsten i alle dens facetter.

Omkring museet er der grønne områder med have og drivhus – enhver interesseret, der vil medvirke til at passe dette nogle timer en gang imellem, er velkommen til at kontakte museet:
51 86 00 63.

I det hele taget gælder, at enhver der interesserer sig for teknik (også ikke-branchekyndige), håndværk, kunst og historie er velkommen til at tage del i museets aktiviteter.

 

  

Se museets hulbånds-styrede Intertype-maskine

– larmende men effektiv maskinsatsfremstilling!

Link til YouTube


Se museets Monotype-maskine i aktion

– et teknisk vidunder – intet mindre!

Link til YouTube


 

Besøg det arbejdende bogtrykmuseum

Se åbningstider og entré

Vi viser frem og fortæller gerne om det gamle, traditionsrige håndværk Bogtrykkunsten.

Skoleklasser, pensionistforeninger – og alle der befinder sig derimellem – er velkommen til at kontakte museet og træffe aftale om et besøg/arrangement – indledningsvis gives der en kort historisk orientering samt en beretning om museets formål og virke. Derefter demonstration af typografens arbejde i sætteri, maskinsætteri og trykkeri. Der fortælles også om andre trykformer såsom stentryk og kobbertryk.

Kontakt museetØvrige grafiske museer i Danmark

Bogtrykmuseet i Esbjerg

Det gamle Trykkeri, Slagelse

Danmarks Industrimuseum, Horsens

Mediemuseet, Odense

Danmarks Tekniske Museum, Helsingør

Det Gamle Trykkeri, Nakskov + 45 5495 6340

Grafisk Museum, Hillerød +45 4821 0531

Typografernes Stiftelse, København + 45 2828 3531

Videbæk Egnsmuseum +45 4050 5384

Bornholms Tekniske Samling +45 5699 9980

Svendborg Avis Museum +45 6345 2102Til toppen

V I N G A A R D S  O F F I C I N     |     B O G T R Y K M U S E E T  V I B O R G