Bibliotek

Stor samling af bøger og tidsskrifter
der omhandler såvel faglige som historiske emner 
med relation til den grafiske branche.


P.t. forgår der en grundig og detaljeret katalogisering.