Medlemskab

Enhver interesseret kan optages som medlem, hvad enten man interesserer sig for bogtrykkunsten, bøger, historie, teknik ... eller blot har lyst til dele glæden ved, sammen med andre, at beskæftige sig med et fem hundrede år gammelt kulturbærende håndværk.

VINGAARDS OFFICIN
er et arbejdende museum, og medlemmerne inviteres til – under kyndig vejledning – at arbejde med, uanset om man har faglig baggrund eller ej.

GRAFISK VÆRKSTED
Medlemskabet omfatter også mulighed for at arbejde i
Grafisk Værksted Viborg, der er en del af Vingaards Officin: 
https://www.gv-viborg.dk

Årskontingent (1/1–31/12)

Enkeltpersoner: 200 kr. inkl. et eksemplar af museets årlige bogudgivelse til medlemmerne;
bogen kan afhentes på museet – eller evt. tilsendes mod indbetaling af yderligere 60 kr. til dækning af forsendelseomkostningerne.
Firmakontingent: 500 kr. inkl. tre eksemplarer af ovennævnte udgivelse.

BLIV MEDLEM:

Udfyld indmeldelsesformularen på denne side: http://www.gv-viborg.dk/officinet/

og overfør 200/500 kr. (for hhv. personligt eller firmamæssigt kontingent) 
via
bankkonto 7620 20 666 19
eller MobilePay 13 55 80


VIGTIGT:

Husk at anføre
• navn,

• e-mailadresse

   og ordet

• Kontingent

   i kommentarer-feltet


Du kan også kontakte museet

telefonisk 51 86 00 63
eller via e-mail: bogtrykmuseet.viborg@gmail.com

 Vingaards Officin · Vedtægter

Vingaards Officin - Personoplysninger

Vingaards Officin - Privatlivspolitik