Forside: Ursula Seeberg

Årsudgivelsen 2023:   Danmark fester · 2   er udkommet

Grafikudstillingen Fantastisk Grafik

Vingaards Officin · Bogtrykmuseet Viborg

Lundvej 8, Viborg

En kort præsentation

Udstillingen omfatter både dansk og udenlandsk grafik,
(se en fortegnelse over de udstillede værker nederst på siden her).

Den udenlandske grafik omfatter dels grafik fra før 1900-tallet, dels grafik af nogle af de berømteste tyske og franske grafikere fra 1900-tallet. 

Fra 1500-tallet bringes et kobberstik (Den hellige familie) og et træsnit (Jomfru Maria med barnet) af en af grafikkens allerførste mestre, tyskeren Albrecht Dürer. Fra 1600-tallets begyndelse vises to raderinger af en af de allerførste, som dyrker raderingens kunst, nemlig franskmanden Jacques Callot (en radering øverst fra hans berømt serie om krigens rædsler – opdagelsen af voldsmændene) og en radering nederst af den hellige Amond, samt et fransk ekempel på portrætkobberstikket på Ludvig d. IV´s tid. Fra 1700-tallet er der et engelsk eksempel på den ætsekunst, man kalder mezzotinte eller maniére anglaise, nemlig W. Dickinson. Fra  slutningen af 1800-tallet vises to raderinger af  englænderen J. C. Robinson (et solskinsbillede og et regnvejrsbillede) og en radering af tyskeren Max Klinger fra serien ”Eva eller fremtiden”.

Fra 1900-tallet er tyskerne repræsenteret med dels impressionister som Max Slevogt (et litografi af Faust og Mefistofeles) og Hans Meid (en radering af festen i Mozarts Don Juan) samt tre litografier af de berømte ekspressionister Käthe Kollwitz, Ernst Barlach og Ernst Ludwig Kirchner.

Fra 1900-tallet er af de franske kunstnere udvalgt radererne Segonzac (med to billeder til Vergils skildring af landlivet i Georgica) og Jacques Villon (en farveakvatinte med titlen Dukke)og et litografi af Marc Chagall (med et cirkusmotiv).

Den danske grafik rummer dels et par tryk fra 1800-tallet, en række tryk af klassikerne fra 1900-tallet samt en række nyere tryk  fra de sidste årtier.

1800-tallet repræsenteres med to raderinger af C. W. Eckersberg (”den danske malerkunsts fader” har her illustreret sin afhandling om perspektiv-kunsten) og et litografi af  Gurlitt – begge fra den såkaldte guldaldertid.

 Klassikerne omfatter
– dels grafikere fra 1900-tallets første årtier som Willumsen og Niels Larsen Stevns (to religiøse litografier til tidsskriftet Klingen)
- dels grafikere omkring midten af århundredet – dvs. Richard Mortensen, Sigurd Vasegaard, Holger J. Jensen, Marcel Rasmussen, Georg Jacobsen, Jens Søndergaard, Sven Havsten Mikkelsen og Jane Muus.

De nyere omfatter
- dels afdøde grafikere som Dea Trier Mørch, Lars Bo (med en illustration til H. C Andersen), John Olsen, Ingemann Andersen, Jørgen Boberg, Ole Sporring, Elinborg Lützen og Tage Stentoft
- dels nulevende som Riishede, Poul Skov Sørensen og Nicky Sparre-Ulrich.

Nederst på siden findes et link
til en liste over de udstillede tryk.

Grafikudstillingen »Fantastisk grafik« er en af i alt tre udstillinger under overskriften GRAFISK  KUNST  I  VIBORG  2020

I de senere år har den internationale samtidskunst fokuseret meget på originalgrafik og kunst på papir.

Formålet med udstillingen på Bogtrykmuseet er både at vise grafiske højdepunkter og de grafiske processer fra idé til produkt. Den er endvidere tænkt som et fremstød for det kunstgrafiske værksted for dybtryk, højtryk og litografi, der nu bliver indrettet på Bogtrykmuseet i Viborg.

Det kreative vækstlag inden for billedkunst, grafik, mediekunst, design og kommunikation samt studerende på Viborg Katedralskole, Visuel HF og The Animation Workshop finder det attraktivt, at der i Viborg bliver nye professionelle værkstedsfaciliteter for grafik.

Bogtrykmuseet i Viborg råder over traditionelle maskiner til brug ved trykning af bøger og kunstgrafik.

Højtryk: Træsnit, linoleumssnit, xylografi og zinkætsninger.
Dybtryk: Kobbertryk, radering, akvatinte.
Plantryk: Litografi fra originale litosten, stengravure.

Udstillingen på Bogtrykmuseet viser værker, der betoner den grafiske tekniks særlige virkemidler og udtryksform.

Museets faglige personale vil fortælle om processerne ved udarbejdelse af trykplader m.v. samt orientere om bogtryk, kobbertryk og litografi.

Formålet med at vise en del af udstillingen på Bogtrykmuseet er, at der skabes viden om og lyst til grafiske visualiseringer blandt de studerende på byens mange uddannelsesinstitutioner med kreative fag.

Studiegrupper fra Aalborg Universitet, Aarhus Kunstakademi, Visuel HF og Viborg Katedralskole har for nylig besøgt museet, og der har været mange positive tilbagemeldinger.

Fortegnelse over de udstillede værker

(kan hentes her og evt. udskrives)