Digelpresser

Princippet i digeltrykpressen:

Der trykkes flade mod flade. Anvendtes ved bogtrykkunstens begyndelse. Presserne fra de første århundreder er dog navngivet efter deres konstruktionsprincipper eller konstruktører: Gutenberg-presse, spindelpresse, Stanhope-presse, knæpresse. 

Også de nyere digelpresser, der drives af hånd, fod eller motor, trykker flade mod flade. Satsen (trykformen) fastspændes på fundamentet, der står lodret, mens diglen med papir (eller andet trykmateriale) svinges til kontakt med fundamentet, hvor trykket overføres med stor kraft. Mellem hvert tryk indfarves trykformen af to eller flere farvevalser.

Disse nyere digelpresser blev alle udviklet og patenteret i USA i perioden 1850-65. 

(Efterfølgende omtale af museets digelpresser er 

under opbygning)

Digelpresse-1

manuel betjening

fabrikat: ?

årstal: ?

trykformat: ?

oprindelse: ?

Digelpresse-2

manuel betjening

fabrikat: ?

årstal: ?

trykformat: ?

oprindelse: ?